top of page

Basiscursus Intuïtie & Mediumschap

Zoveel informatie, zoveel interpretaties. Soms gewoon te veel en dan kunnen we van tijd tot tijd door de bomen het bos niet meer zien. Het wereldje van het bovennatuurlijke wordt uitgelegd in vele vormen. De informatie die beschikbaar is, ligt versnipperd in de religiën, mythologieën en volksverhalen van een diversiteit aan culturen.  Alle informatie die we nodig hebben bestaat al in onze tijd en is door middel van het internet vrij beschikbaar. Wat we in vele gevallen nog niet hebben, is de juiste manier om er gebruik van te maken, het inzicht om het zinnige uit de onzin te halen en de overtuiging om iets ouds opnieuw toe te passen of om ons zelf aan te passen.

Iedereen is geboren met het 'zesde' zintuig.' Iedereen is unique, en daarom zal de één meer affiniteit met een bepaalde methode hebben waar  de ander ze allemaal fijn vindt. Oriënteer en ontdek met deze drie-daagse cursus de basis van Spiritueel, Mentaal en Natuur Mediumschap.

De cursus komt met een begeleidend boek.

Locatie: Zuiderlicht, Breda

Kloosterlaan 138a, 4811EE Breda

14 januari 2024, dag 1: Parapsychologie
18 februari 2024, dag 2: Mentaal Mediumschap,
17 maart 2024, dag 3: Ovaat, (Druïderij)

 

De cursus begint om 9.00 uur en eindigt om 13.00 uur.
De cursist kan kiezen om samen met de klas in het Zuiderlicht een vegetarische lunch te nuttigen. (Minimaal 6 cursisten die aanmelden voor lunch)
Cursusboek, koffie en thee zijn inbegrepen in de cursusprijs. 

 

boek2.jpg

PARAPSYCHOLOGIE

De term ‘parapsychologie’ werd als eerste in 1889 door de Duitse filosoof en psycholoog Max Dessoir gebruikt. Voor onderzoek omschreef hij hiermee de grijze onbekende vlakken in psychologie en dat wat boven het gebruikelijke proces van het innerlijke leven stapte. De term parapsychologie wordt hedendaags gebruikt om het wetenschappelijk gebaseerde onderzoek te omschrijven voor bovennatuurlijke fenomenen (psi) dat voornamelijk wordt gehouden door de ‘Society for Psychical Research. (SPR).’

In deze cursus wordt ook de term parapsychologie gebruikt maar niet voor onderzoek naar bewijs zoals het door de SPR wordt gebruikt maar als in: ‘buitengewoon psychologie.

Wat is 'buitengewoon psychologie (parapsychologie)?'

Als je psychologie studeert dan leer je over het gedrag, gedachten en emoties van mensen. De studie concentreert op hoe de hersenen het gedrag bewust en onbewust aanstuurt.

Je leert hoe psychische klachten kunnen ontstaan gedurende een levensloop. Je leert hoe je onderzoeken doet, testen afneemt en de patiënt ondervraagt.

In buitengewoon psychologie (parapsychologie) leer je ook over het gedrag, gedachten en emoties van mensen, maar deze studie concentreert vooral op hoe het hogere bewustzijn ons bewust en onbewust aanstuurt en hoe psychische klachten kunnen ontstaan door onbegrip en onderdrukking gedurende een levensloop.

Je leert hoe je kan voorkomen om geen leidende vragen te stellen en hoe je onmiddellijk de uitdagingen waar de cliënt mee kampt kan presenteren. Je leert hoe je de cliënt kan begeleiden in het vinden van een oplossing en hoe je kan samenwerken met de orthodoxe psychologie en gezondheidszorg. 

Parapsychologie wordt voornamelijk in de praktijk gebruikt door paragnosten die via hulpmiddelen, zoals kaarten, psychometrie en andere symbolieke methodes een connectie maken. Ook beoefenaars van energiewerk en mentaal mediumschap hebben hier baat bij.

MENTAAL MEDIUMSCHAP

Mentaal mediumschap is het maken van een brug tussen de materiele wereld en het rijk der geesten.

 

Een standaard is gezet door de Spirituele Nationale Unie (SNU) waar het bewijs van het hiernamaals op de voorgrond staat. Een ‘Spiritueel’ medium, gekwalificeerd door de SNU zou zich in principe niet bezighouden met het geven van advies, counselen of toekomst voorspellen.

Maar…

De spiritualisten zijn niet de enigen die zich bezighouden met het contact tussen de materiele en paralelwerelden.

Een andere organisatie is voortgekomen uit het spiritualisme: de Spiritisten.

De Fransman Alan Kardec publiceerde in 1857 zijn boek: ‘Le vivre des Esprits’ (Het leven van de spirits). Zijn publicatie maakte onderscheidt tussen Spiritualisme en Spiritisme. Zijn gezamenlijke werken staat bekend als ‘codificatie.’

Spiritisme is gebaseerd op reïncarnatie, hun overtuiging is dat al het leven wordt gereïncarneerd en ondergaat een evolutie met elke incarnatie. Ook staan ze sterk in hun overtuiging dat niet alle ‘spirits’ puur zijn en dat hun interactie afhangt van hoever ze zijn ontwikkeld.

Spiritualisme en Spiritisme hebben veel overeenkomsten, het verschil ligt in de toegankelijkheid. Spiritualisme is aanschouwd als een religie en spiritisme niet. 

Voor de duidelijkheid: volgens de SNU valt bijvoorbeeld 'trance-mediumschap' onder mentaal mediumschap. Er zijn andere organisaties die deze vorm onder fysiek mediumschap plaatsen.

Spiritualisme & Spiritisme zijn de bekendste methodes met principes en een systeem. Er zijn door de tijden heen andere groeperingen opgedoken waaronder velen zich collectief 'lichtwerkers' noemen. Lichtwerkers hebben zo zijn voor- en nadelen aangezien ze niet gebonden zijn aan dogma's, principes of een duidelijk begeleidend systeem.

In de basiscursus bespreken en oefenen we alles aspecten die onder mentaal mediumschap vallen en dat is inclusief trance-mediumschap en het spiritueel helen. 

OVAAT (DRUÏDERIJ)

Druïderij is bij wijze van spreken, het West Europese sjamanisme.

 

Het is de Keltische en Gallische natuurspiritualiteit dat onderverdeeld is in drie verschillende krachten en verantwoordelijkheden. De barden, ovaten en de druïden. De barden zijn de minstrelen of troubadours die door middel van muziek, verhalen en gedichten historische gebeurtenissen, wetten en wetenschap bewaarde maar ook toedracht gaven aan belangrijke festiviteiten en rituelen.

 

De druïdes waren de oudere wijsgeren die door ervaring een prominente positie in namen en de leringen doorgaven aan de nieuwe generaties, ze waren adviseurs van koningen, handhavers van de wet en de begeleiders van ceremonies en rituelen.

 

In de basiscursus verdiepen we ons in de derde kracht: de Ovaat.

De Ovaat was de astroloog, de ziener, profeet en heler en het medium tussen de werelden van de goden en de geesten. Zoals de sjamanen van vele inheemse volken, verkregen de druïdes de wijsheden van alles dat leeft, de Flora en de Fauna, de ligging van het land en de distributie van de energie dat het begeleid. Ze waren de bemiddelaars tussen mens en natuur, waar natuur de eerste plaats in nam.

 

Ook de druïdes hun overtuiging was reïncarnatie en dat alles wat leeft door een spirituele evolutie gaat. Met andere woorden: Behandel de jonge, onervaren spirits die hun eerste stappen in een fysiek leven beginnen goed en met respect, en elk nieuw leven heeft dan een grotere kans om in een verrijkende liefdevolle en gebalanceerde omgeving op te groeien en te leren.

De Ovaat omarmt alle vormen die nu verspreid liggen in de New Age bewegingen. De cursus bespreekt hoe Druïderij zich aan kan passen en samen kan werken met andere geloven en hoe het de overbrugging kan zijn tot het samenbrengen van een gepolariseerde wereld. 

bottom of page